Tools helpen organisaties om te doen. Bij het ontwikkelen van onderstaande voorbeelden is intensief samengewerkt met belanghebbenden en eindgebruikers zodat het resultaat voldoet aan hun behoeften: een praktische, state-of-the-art tool.

Arbochecklists – uitzendbranche
Een uitzendkracht werkt bij verschillende inleners: met welke arbeidsrisico’s krijgt hij daar te maken en hoe moet hij daar mee omgaan? De relevante onderwerpen staan nu in handige branche-specifieke arbochecklists. De inlener vult deze in, zodat de intercedent de uitzendkracht vooraf goed kan informeren. Op de eerste werkdag neemt de inlener het stokje over en werkt de nieuwkomer in op de werkplek. De arbochecklists zijn i
n nauw overleg met de inlenende branches en de uitzendbureaus ontwikkeld voor de agrarische sectoren, bouw, horeca, metaal, vervoer en afvalbranche. Ook zijn scenario’s geschreven voor de game Jouw Werk, Jouw Veiligheid https://www.doorzaam.nl/werksituatie/jouw-werk-jouw-veiligheid/om de uitzendkracht bewust te maken van de risico’s.
Opdrachtgever: Stichting Arbo Flexbranche (2011 – 2016)

Aanpak Nieuwkomers – metaalbedrijven
Pleased with the tools Nieuwkomers zijn kwetsbaarder voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s dan andere werkers. De resultaten van onderzoek en praktijkervaringen van bedrijven zijn vertaald in een Aanpak Nieuwkomers en diverse tools. Deze helpen metaalbedrijven het veilig werken voor nieuwkomers te waarborgen.
Opdrachtgever: FME, Koninklijke Metaalunie, FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie (programma 5xbeter) | Samenwerkingspartners: Daad&Raad, Brainwork communicatie, verbetercoaches 5xbeter, Eleven, Studio Nico den Dulk, Elycio Talen, Stichting Arboflexbranche, RPS

Handreiking Zwangerschap en Werk
Welke arbomaatregelen zijn nodig als werkneemsters zwanger zijn of borstvoeding geven? In intensieve dialoog met sociale partners, professionals en eindgebruikers is een handreiking ontwikkeld voor branches en bedrijven. Naast de dialoog met voor de hand liggende stakeholders kon iedere geinteresseerde reageren doordat alle conceptversies op een openbare projectwebsite werden gepubliceerd. Mede dankzij een wervende communicatiecampagne heeft dit geleid tot tientallen waardevolle en vernieuwende bijdragen van zwangeren, professionals en (belangen)organisaties.
Opdrachtgever: Stichting van de Arbeid | Samenwerkingspartners: Orbis, CoolCreations en New Fountain

Arbocatalogi
In 2007 ontstonden de arbocatalogi. Jeannette Paul ontwikkelde indertijd de allereerste catalogi voor vier branches in de detailhandel. Deze zijn nog steeds in gebruik.
Opdrachtgever: Sociale partners in de ambulante handel, detailhandel in AGF, bloemendetailhandel en visdetailhandel | Samenwerkingspartner: VBW