Scenario’s voor communicatie – in 2030!

Welke eisen stelt werk in 2030 aan onze communicatie en daarmee aan onze taalvaardigheid? Met deze vraag ging ik van start in de Masterclass Scenarioplanning op Neyenrode Business Universiteit*.

Heldere communicatie op de werkvloer is cruciaal om veilig, productief en prettig te werken. Maar hoe verandert deze communicatie onder invloed van trends in arbeid? Zoals de opmars van samenwerken in flexibele, internationale netwerken. En innovaties in technologie, waaronder die in ICT. Naast trends in arbeid hebben ook maatschappelijke trends in communicatie impact, zoals het gebruik van ultrakorte teksten, meer beeld en tools als Skype en WhatsApp.

Voor 2030 zien we twee kernonzekerheden:

  • Vraagt nieuwe technologie in het werk om meer taalvaardigheid of maakt het taalvaardigheid juist overbodig?
  • Wordt het gebruik van meerdere talen in het werk de norm of wordt één voertaal dominant – en welke dan?

Het combineren van deze onzekerheden resulteert in vier toekomstscenario’s.
In een van de scenario’s is de taalvaardigheid van werkenden cruciaal voor de om- en bijscholing die nodig is omdat het werk ingrijpend verandert door nieuwe technologie. In dit scenario is ook taalvaardigheid in andere talen een essentiële vaardigheid; je werkt immers met wisselende, internationale zwermen van vaklieden.
In een andere scenario spreek je tegen producten en computers en zij praten terug; het is niet nodig om te lezen en te schrijven/typen. Daarnaast overbrugt de ingebouwde software met gemak alle taalbarrières!

Het is niet te voorspellen welk toekomstscenario realiteit wordt. Althans, zolang het tijdreizen slechts in films voorkomt. In onze strategie voor de komende jaren moeten we daarom met alle scenario’s rekening houden.

* Wij als toekomstverkenners werden begeleid door Jan Nekkers en Wybren Meijer van FutureConsult. Prima masterclass, docenten en sfeer – een aanrader!