Een slim beleid is op zijn toekomst voorbereid

Veel beleid is gebaseerd op intuïtieve keuzes over wat werkt. Maar vaak is onze intuïtie misleidend. Aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport “Met kennis van gedrag beleid maken”. De raad pleit er dan ook voor om met nieuwe kennis van gedrag beleidstheorieën te herijken. Kloppen de veronderstellingen nog die ten grondslag liggen aan het beleid? 

De WRR geeft drie extra vragen die je moet beantwoorden als je kansrijk beleid wilt maken:

  • In hoeverre en hoe wordt het probleem veroorzaakt door (keuze)gedrag?
  • Welke mechanisme wordt door het beleid in werking gezet om het doel te bereiken?
  • En welk bewijs heb je daar voor?

De raad stelt dat mensen zich bij het maken van keuzes vaak niet rationeel gedragen. In praktijk laten zij zich bijvoorbeeld veel meer leiden door wat andere mensen doen dan door argumenten. Nudging – mensen een duwtje in de goede richting geven – gebruikt deze kennis en is al jarenlang een hype. Maar de WRR ziet nudging als slechts één manier om nieuwe gedragswetenschappelijke kennis te gebruiken. De waarde voor beleidsvorming is veel groter, waaronder het op orde brengen van je beleidstheorie.

Een goed beleid voor veilig en gezond werken maakt het verschil tussen leven en dood. Het rapport van de WRR is een goede aanleiding om het eigen beleid eens kritisch tegen het licht te houden. Een slim beleid is immers op zijn toekomst voorbereid. Succes!

 

NB.

Het rapport “Met kennis van gedrag beleid maken”  is op 10 september 2014 gepubliceerd door de WRR – zie www.wrr.nl
De originele (langere) versie van de drie vragen kun je vinden op pagina 46 van het WRR rapport.
De titel is een knipoog naar de campagne “Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid”  van het ministerie van SZW uit 1989.