Nieuwe dilemma’s in veilig werken

De wereld verandert steeds sneller. Door het maken van toekomstscenario’s kun je zien hoe nieuwe technologie leidt tot nieuwe dilemma’s voor veilig en gezond werken. 

Een voorbeeld: in het scenario van sterke economische groei staat het voorzorgprincipe onder druk. Uitzoeken of een nieuwe stof of bewerking schadelijk is duurt vaak jaren – dit verhoudt zich niet met snelle innovatie.  En dat is niet het enige dilemma: in het scenario van snelle groei knelt de Europese wetgeving voor veilig werken te veel. Als je als Europa bij wilt blijven dan moet deze wetgeving worden aangepast.

Dat de wereld er in 2020 anders uitziet is wel duidelijk, maar hoe dat precies is weet niemand. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft toekomstscenario’s* gemaakt voor branches en beroepen die door nieuwe technologie ingrijpend veranderen. Zoals voor “green jobs”: het onderhouden van windmolenparken op zee, het verwerken van grote hoeveelheden biomassa en het recyclen van materialen. De scenario’s laten diverse dilemma’s zien tussen “groen” en veilig werken. Zo leidt het hergebruik van materiaal tot nieuwe gevaren voor de gezondheid. Welke keuzes bedrijven in praktijk gaan maken is nog onduidelijk …

Wat zijn de toekomstscenario’s voor jouw bedrijf of sector? Weet je met welke nieuwe dilemma’s je te maken krijgt? Laat je niet verrassen en verken je toekomst.


Meer lezen: Foresight project; Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

* Met toekomst scenario’s verken je de verschillende mogelijkheden. Het is geen voorspelling van de toekomst; die heeft waarschijnlijk elementen van alle scenario’s.