Met drone op veiligheidsinspectie

Is een drone de ideale assistent bij veiligheidsinspecties? Als veiligheidsfunctionaris heb je met de drone immers real-time zicht op alle werklocaties via je tablet of mobiele telefoon. En kun je met de ingebouwde spraaktransmitters direct met werkenden praten. Dat klinkt aantrekkelijk, maar werkt het ook? 

Amerikaanse onderzoekers keken naar de bruikbaarheid van de drone voor veiligheidsinspecties* in de bouw. De drone moest betaalbaar zijn, met laptop, tablet en mobiele telefoon te besturen en streaming real-time video hebben. Het werd een AR.drone quadricopter van Parrot met voor de interface de software applicatie Flight Recorder. De Parrot heeft twee camera’s; een aan de voorkant en een onder de Parrot. Veiligheidsfunctionarissen moesten als test een eenvoudige inspectietaak uitvoeren. Zij bleken tevreden over de bruikbaarheid van de drone in combinatie met de tablet.  In combinatie met de mobiele telefoon kon de inspectie niet goed worden uitgevoerd. Het scherm was te klein gegeven de inspectietaak en interface.

Wat zijn nu de voor- en nadelen van het gebruik van een drone bij veiligheidsinspecties? Een belangrijk voordeel is dat je als veiligheidsfunctionaris snel aanwezig bent op vrijwel iedere locatie op bouwplaats. Ook heb je met de drone snel de beschikking over foto’s en real time video’s.

Een nadeel kan zijn dat een rondvliegende drone de veiligheid op de bouwplaats bedreigt. Zo kunnen werkenden worden afgeleid of zelfs fysiek worden geraakt. Daarnaast is het de vraag of bouwvakkers de drone wel accepteren: de interactie met de veiligheidsfunctionaris verloopt immers via de drone met zijn ingebouwde spraaktransmitters en dat is toch iets anders dan een gesprek met een mens van vlees en bloed.

Het onderzoek is afgerond met een profiel van de Ideal Safety Inspection Drone. Zelf zin in een experiment? Neem dan contact op met Vonken & Doen.


Verder lezen: Usability assessment of drone technology as safety inspection tools, J. Irizarry, M. Gheisari and B.N. Walker. Journal of Information Technology in Construction, volume 17, 2012, 194 – 212

Belangrijke eigenschappen van deze inspecties zijn: (i) frequent uit te voeren; (ii) directe waarneming; (iii) directe interactie met de werkenden.